AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ VE KAPSAM

ULUSLARARASI GÜVENLİK KONGRESİ 2024 (30-31 Mayıs 2024, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya/Türkiye)

2000’li yılların ikinci yarısına hızla yaklaşırken modern uluslararası sistemin temel taşları pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, ekonomik krizler, terörizm, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması gibi küreselleşmenin yol açtığı sayısız meydan okuma ile sınanmaktadır. Küresel ve yerelin sürekli bir etkileşim içinde olduğu düşünüldüğünde güvenlik çalışmaları alanının güncel gelişmeleri analiz etmenin ötesine geçerek insalığının geleceğini yakından ilgilendiren güvenlik konuları ile ilgili gelecek projeksiyonları yapması ve alternatif çözümler/modeller ortaya koyması kaçınılmaz hale geliyor.

Uluslararası sistemdeki güç dengelerinin sarsıldığı, jeopolitik kaygıların tekrar ön plana çıktığı, uluslararası normların ve uluslararası kurumların geçerliliklerinin sorgulandığı bir dönemden geçerken 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak olan 3. Uluslararası Güvenlik Kongresi’nde küresel güvenliğin geleceğini ve küresel güvenliğin ve küresel adaletin sağlanabilmesi için alternatif sistem önerilerini tartışacağız. Bu bağlamda konferans, yeni çağın fırsatlarını ve zorluklarını anlayarak ve sistemdeki eğilimleri tartışarak küresel güvenliğin geleceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kongre Düzenleme Kurulu


Resim Galerisi

Paylaşın

Yorum (0)

Yorum bırak