INTPOLSEC 3'ncü Uluslararası Güvenlik Kongresi (30-31 Mayıs 2024)

INTPOLSEC 3'ncü Uluslararası Güvenlik Kongresi (30-31 Mayıs 2024)

INTPOLSEC

III. Uluslararası Güvenlik Kongresi

“DEĞİŞEN KÜRESEL POLİTİKA ORTAMINDA GÜVENLİK”

23-24 Mayıs 2024, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KONYA

2000lerin ikinci yarısına hızla yaklaşırken modern uluslararası sistemin temel taşları pandemi, doğal afetler, iklim değişikliği, ekonomik krizler, terörizm ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması gibi küreselleşmeye koşut meydan okumalarla sınanmaktadır. Küresel ve yerelin sürekli etkileşim halinde olduğu düşünüldüğünde, güvenlik çalışmalarının bir akademik disiplin olarak güncel gelişmeleri analiz etmenin ötesine geçerek, insalığının geleceğini yakından ilgilendiren güvenlik konularına dair projeksiyonlar yapması ve önümüzdeki sorunlar karşısında alternatif çözümler/modeller ortaya koyması kaçınılmazdır.

Uluslararası sistemdeki güç dengelerinin sarsıldığı, jeopolitik kaygıların biteviye ön plana çıktığı ve uluslararası normların ve kurumların meşruiyetlerinin sorgulandığı bir dönemden geçerken 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak olan III. Uluslararası Güvenlik Kongresi’nde küresel güvenliğin ve adaletin sağlanabilmesi için alternatif sistem önerilerini tartışacağız. Bu bağlamda konferansımız, yeni çağın fırsatlarını ve tehditlerini anlayıp sistemdeki eğilimleri tartışarak küresel güvenliğin geleceğine dair alternatif vizyonlar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, INTPOLSEC III. Uluslararası Güvenlik Kongresi, aşağıdaki kavram ve temalarda farklı disiplinlerden gelecek olan felsefi, teorik ve ampirik çalışma ve araştırmaları paylaşmayı hedeflemektedir:

 • Güvenliğe yönelik yeni kuramsal yaklaşımlar
 • Güvenliği Yeniden Düşünmek: Postmodernizm/ Post-Truth ve Güvenlik
 • Büyük güç politikası ve küresel Güvenlik
 • Geleceğin teknolojileri ve küresel güvenlik
 • Sürdürülebilir bir güvenlik için küresel yönetişim
 • Güvenliğim yerel, küresel ve küre-yerel boyutları
 • Değişen jeopolitik dinamikler ve küresel güvenlik
 • Asimetrik tehditler ve asimetrik tehditlere karşı küresel ve bölgesel ittifaklar
 • Bölgesel Güvenlik Yaklaşımları
 • Dış Politika ve Güvenlik Mimarisi
 • Uluslararası Örgütler ve Yeni Güvenlik Kodları
 • Siber Güvenlik

KAYIT İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Paylaşın

Yorum (0)

Yorum bırak